Важна информация

Студиото ще работи в България до

31.07. 2022г. Всички подаръчни карти

могат да се използват до 30.06.2022.

В краен случай до края на юли

месец, но не е желателно. Не

чакайте последния момент,

заповядайте юни месец.
Студиото ще продължи работа в


 Белгия. Очаквайте ни скоро!